Brief minister: Ow per 1-1-2023

Op 24 febr. 2022 heeft minister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer het volgend per brief gemeld.

Het voornemen is om de Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking te doen treden. Deze datum is een verantwoord moment, niet eerder, maar ook niet later. 
In onderstaand pdf treft u de brief. Enkele belangrijke passages zijn geel gemarkeerd.

Download
kamerbrief-tk-over-inwerkingtreding-omge
Adobe Acrobat document 263.3 KB

Eerste Waterschapsverordening

Op 1 nov. 2021 is de eerste Waterschapsverordening in het Waterschapsblad (soort Staatskrant) gepubliceerd. Een toelichting behoort daar ook toe. De inwerkingtreding is gelijk met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. 
De verordening is gepubliceerd door Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard. 

 

Het is een leerzame verordening wat betreft opbouw, woordkeus, termen etc. 

Hieronder vindt u de publicatie. 

Download
Waterschapsverordening Krimpenerwaard pd
Adobe Acrobat document 2.4 MB

Handboek Proces-verbaal en Omgevingswet

Dit handboek is een praktische leidraad voor de boa domein I, II en VI om een kwalitatief goed proces - verbaal op te maken bij overtreding van deze wet. Dit zijn allemaal economische delicten, ook dumpen van een blikje op straat. 

Op dit moment vinden de laatste controles plaats in dit handboek van alle 142 pagina's. 
Voor 10 sept. 2021 is dit handboek in een pdf-bestand verkrijgbaar voor de prijs van € 27,50. 

In onderstaand inkijkexemplaar kunt u een indruk krijgen van de inhoud. 

 

 

Download
Handboek PV en Omgevingswet, inkijkexemp
Adobe Acrobat document 96.8 KB

Inhoud Omgevingswet

 Volgens de planning van de overheid treedt per 1-7-2022 de nieuwe Omgevingswet (Ow) in werking. Bij die wet behoren vier AMvB's. Deze wet vervangt 26 wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving, 60 AMvB's en 75 ministeriële regelingen.

Het betreft een grote verandering, die veel voor boa's en organisaties van domein I, II en VI gaat betekenen. 

Op de site www.iplo.nl staat zeer veel informatie over diverse onderwerpen van deze wet. 
In de overgangsperiode is het overgangsrecht van toepassing. Dat recht bestaat uit de Invoeringswet Ow, het Invoeringsbesluit Ow en de Invoeringsregeling Ow. Een compleet nieuw digitaal stelsel, het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) wordt op dit moment getest. Verder komt er een Omgevingsplan voor elke gemeente met veel regels die uit AMvB's komen en alle verordeningen uit die gemeente op het gebied van de fysieke leefomgeving. 
Een opmerkelijk punt is dat de inrichting die nu in de Wet milieubeheer staat, verdwijnt. Dat wordt onder de nieuwe regels de milieubelastende activiteit. (mba)
Kortom, een uitgebreide en vrij gecompliceerde wet als het gaat om strafrechtelijke handhaving. 

 

 


Wijziging Omgevingsbesluit

Het kabinet heeft half juli 2021 ingestemd met het voorstel van staatssecretaris van Veldhoven. Het voorstel betreft een wijziging van het Omgevingsbesluit. Het voorstel houdt in dat risicovolle bedrijven die met milieugevaarlijke stoffen werken, de zg. BRZO-bedrijven, verplicht worden om zorg te dragen voor eventuele opruimkosten. Daartoe moeten die bedrijven een garantstelling verkrijgen. Op dit moment gaan bedrijven soms failliet, waarbij de opruimkosten voor rekening van de overheid en dus de belastingbetaler, komen. 
Wanneer de aanpassing zijn beslag zal krijgen is nu nog niet bekend. 


Eerste omgevingsverordening gepubliceerd


Download
Omgevingsverordening ontwerp Provincie U
Adobe Acrobat document 4.8 MB