Nieuwe invoeringsdatum Ow 1-7-2023

Op 14 okt. 2022 heeft minister De Jonge aan de Eerste Kamer bericht dat de ingangsdatum van de Omgevingswet per
1 jan. 2023 vervalt

Hij zal een nieuwe datum 'voorhangen'. Dat wordt 1 juli 2023. 
De extra tijd is bedoeld om te testen en te oefenen met het DSO. 

 

Hopelijk is dit het laatste uitstel. Anders zal de geloofwaardigheid van het hele project veel schade lijden. 


Eerste Waterschapsverordening

Op 1 nov. 2021 is de eerste Waterschapsverordening in het Waterschapsblad (soort Staatskrant) gepubliceerd. Een toelichting behoort daar ook toe. De inwerkingtreding is gelijk met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. 
De verordening is gepubliceerd door Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard. 

 

Het is een leerzame verordening wat betreft opbouw, woordkeus, termen etc. 

Hieronder vindt u de publicatie.