Omgevingswet per 1 januari 2024

Op 14 maart 2023 stemde de Eerste Kamer in met het KB dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet (Ow) op 1 jan. 2024 stelt. 
Dit betekent dat op dat moment een reeks wetten verdwijnt of wijzigt. Alle artikelen over de fysieke leefomgeving zijn dan ondergebracht in de Ow of een van de vier AMvB's. Ook de gemeentelijke APV zal dan aangepast zijn. Veel artikelen worden opgenomen in het Omgevingsplan. De gemeente heeft de mogelijkheid om de Afvalstoffenverordening in stand te laten, maar het hoeft niet. De strafrechtelijke handhaving zal anders verlopen dan onder de oude wetgeving. Daartoe is ook de Wet op de economische delicten aangepast. Een goede cursus en de juiste voorlichting door de juristen van de gemeente zijn echt noodzaak. Neem kennis van de nieuwe LHSO

Op 22 okt. 20222 is de nieuwe Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht (LHSO) gepubliceerd. Het is een boekwerkje van 20 pag. geworden. De LHSO vindt u hieronder in pdf. 

Download
LHSO 2022.pdf
Adobe Acrobat document 980.0 KB

Eerste Waterschapsverordening

Op 1 nov. 2021 is de eerste Waterschapsverordening in het Waterschapsblad (soort Staatskrant) gepubliceerd. Een toelichting behoort daar ook toe. De inwerkingtreding is gelijk met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. 
De verordening is gepubliceerd door Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard. 

 

Het is een leerzame verordening wat betreft opbouw, woordkeus, termen etc. 

Hieronder vindt u de publicatie in pdf. 
De definitieve versies van de waterschappen zullen aangepast zijn aan de laatste versie van de wet en AMvB's.
De gemeentelijke omgevingsplannen worden pas gepubliceerd als de wet in werking treedt. 

Download
Waterschapsverordening Krimpenerwaard pd
Adobe Acrobat document 2.4 MB