Verslag Eerste Kamer 5 juli 2022

De commissie die de invoering van Omgevingswet behandelt vergaderde op 5 juli 2022. Veel proces-gerelateerde punten. 
Op 1 nov. a.s. zal de commissie waarschijnlijk beslissen over de invoering van 1 jan. 2023. Zie verslag van de kamer. 

Overigens zal men op 12 juli a.s hierover ook nog debatteren. 

Als de ingangsdatum van de wet toch nog 1 jan. zou zijn, dan zal dit tot heel wat problemen leiden voor menige organisatie.
Op dit moment worden heel weinig of geen boa's opgeleid in handhaving van de wet en bijbehorende regelingen. Om dat vanaf oktober voor alle boa's domein I en II te regelen is onmogelijk. Ook alle examens van ExTH zouden op 1 jan. aangepast moeten zijn aan de nieuwe wet. Problemen alom. 

Het verslag van de Eerste Kamer vindt u hieronder. 

Download
Verslag 5 juli 2022 commissie Ow.pdf
Adobe Acrobat document 31.4 KB


Eerste Waterschapsverordening

Op 1 nov. 2021 is de eerste Waterschapsverordening in het Waterschapsblad (soort Staatskrant) gepubliceerd. Een toelichting behoort daar ook toe. De inwerkingtreding is gelijk met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. 
De verordening is gepubliceerd door Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard. 

 

Het is een leerzame verordening wat betreft opbouw, woordkeus, termen etc. 

Hieronder vindt u de publicatie. 

Download
Waterschapsverordening Krimpenerwaard pd
Adobe Acrobat document 2.4 MB


Inhoud Omgevingswet

 Volgens de planning van de overheid treedt per 1-7-2022 de nieuwe Omgevingswet (Ow) in werking. Bij die wet behoren vier AMvB's. Deze wet vervangt 26 wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving, 60 AMvB's en 75 ministeriële regelingen.

Het betreft een grote verandering, die veel voor boa's en organisaties van domein I, II en VI gaat betekenen. 

Op de site www.iplo.nl staat zeer veel informatie over diverse onderwerpen van deze wet. 
In de overgangsperiode is het overgangsrecht van toepassing. Dat recht bestaat uit de Invoeringswet Ow, het Invoeringsbesluit Ow en de Invoeringsregeling Ow. Een compleet nieuw digitaal stelsel, het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) wordt op dit moment getest. Verder komt er een Omgevingsplan voor elke gemeente met veel regels die uit AMvB's komen en alle verordeningen uit die gemeente op het gebied van de fysieke leefomgeving. 
Een opmerkelijk punt is dat de inrichting die nu in de Wet milieubeheer staat, verdwijnt. Dat wordt onder de nieuwe regels de milieubelastende activiteit. (mba)
Kortom, een uitgebreide en vrij gecompliceerde wet als het gaat om strafrechtelijke handhaving.