Feitenboekjes 2022

De Feitenboekjes 2022 zijn gepubliceerd. Weliswaar is de versie van het boekje Bsbm in de versie Staatscourant, maar alle feiten staan er in. De publicatie van de versie 2023 is uitgesteld. 

 

Ook hier kunt u ze downloaden.

Download
Feitenboekje 2022 Misdrijv. overtr. en M
Adobe Acrobat document 4.4 MB
Download
Feitenboekje 2022 Parkeren en overlast.(
Adobe Acrobat document 284.9 KB
Download
Bsbm maart 2022.pdf
Adobe Acrobat document 2.4 MB

Drie Handboeken Proces - Verbaal Boa

Versie 2022Handboek nr. 1 Proces - Verbaal

Eerste beginselen


Dit handboek bestaat uit 45 pagina's A-4 formaat. Het is bestemd voor degene die het certificaat Boa heeft behaald. Maar deze beschikt over onvoldoende kennis en ervaring om een goed uitgebreid pv op te maken. 
Alle eisen die gelden treft u in dit handboek aan. De nodige uitleg ontbreekt niet. Veel aandacht voor de eerste- en tweede waarneming. Ook aan de redenen van wetenschap is veel aandacht besteed, evenals aan de 7 gouden w's.

U treft vijf uitgewerkte processen - verbaal aan, waar de diverse eisen rond het verhoor ontbreken. Dit om de essentie van het pv te behouden.

In het Handboek PV nr. 2 zijn al die eisen wel opgenomen. 

Download
Handboek PV nr. 1: 2022-0 Inkijkexempl..
Adobe Acrobat document 136.9 KB

Handboek nr. 2 Proces - Verbaal

Dit handboek is bestemd voor de boa met ervaring. Het boek bestaat uit 127 pagina's A-4. Na de inleiding vindt u drie hoofdstukken. Dat zijn: 1 APV, 2 Wetboek van Strafrecht en 3 Bijzondere wetten.  Ook het procesdossier is opgenomen.
U treft tal van praktische tips aan. Alle eisen die strafvordering stelt zijn opgenomen, ook in elke voorbeeld casus. Opgenomen zijn zes uitgewerkte pv's van de APV, vier van het Wetboek van Strafrecht en vier van bijzondere wetgeving. In het inkijkexemplaar ziet u de soorten casussen in de inhoudsopgave. 

Download
Besluit processtukken in strafzaken, jan
Adobe Acrobat document 62.7 KB
Download
Handboek PV nr. 2 Inkijkexemplaar 2022.p
Adobe Acrobat document 92.4 KB


Handboek nr. 3 Proces-verbaal

Boek nr. 3 behandelt de feiten die in de Beleidsregels boa apart zijn genoemd in par. 4.2. Dit betreft o.a. misdrijven die de boa kunnen overkomen. Dit zijn zaken als bedreiging, dwang, mishandeling en wederspannigheid. In het boek zijn van alle genoemde misdrijven voorbeelden van de pv's van bevindingen opgenomen. Verder de voorbeeld pv's van zaken waarvan men een volledig pv opmaakt. Extra toegevoegd is art. 26 WED, omdat die in de reeks past. 
Zie hiernaast het inkijkexemplaar voor alle onderwerpen.

 

Download
Handboek PV nr. 3: 2022 Beschermingspakk
Adobe Acrobat document 906.1 KB