Zie de vijf handboeken voor de boa domein I en IIHandboek nr. 1 Proces - Verbaal

Eerste beginselen


Dit handboek bestaat uit 45 pagina's A-4 formaat. Het is bestemd voor degene die het certificaat Boa heeft behaald. Maar deze beschikt over onvoldoende kennis en ervaring om een goed uitgebreid pv op te maken. 
Alle eisen die gelden treft u in dit handboek aan. De nodige uitleg ontbreekt niet. Veel aandacht voor de eerste- en tweede waarneming. Ook aan de redenen van wetenschap is veel aandacht besteed, evenals aan de 7 gouden w's.

U treft vijf uitgewerkte processen - verbaal aan, waar de diverse eisen rond het verhoor ontbreken. Dit om de essentie van het pv te behouden.

In het Handboek PV nr. 2 zijn al die eisen wel opgenomen. 

Download
Handboek PV nr. 1
Handboek PV nr. 1: 2023 Inkijkexempl..pd
Adobe Acrobat document 136.9 KB

Handboek nr. 2 Proces - Verbaal

Dit handboek is bestemd voor de boa met ervaring. Het boek bestaat uit 127 pagina's A-4. Na de inleiding vindt u drie hoofdstukken. Dat zijn: 1 APV, 2 Wetboek van Strafrecht en 3 Bijzondere wetten.  Ook het procesdossier is opgenomen.
U treft tal van praktische tips aan. Alle eisen die strafvordering stelt zijn opgenomen, ook in elke voorbeeld casus. Opgenomen zijn zes uitgewerkte pv's van de APV, vier van het Wetboek van Strafrecht en vier van bijzondere wetgeving. In het inkijkexemplaar ziet u de soorten casussen in de inhoudsopgave. 

Download
Handboek PV nr. 2
Handboek PV nr. 2: 2023 - 3.pdf
Adobe Acrobat document 4.6 MBHandboek nr. 3 Proces-verbaal

Boek nr. 3 behandelt de feiten die in de Beleidsregels boa apart zijn genoemd in par. 4.2. Dit betreft o.a. misdrijven die de boa kunnen overkomen. Dit zijn zaken als bedreiging, dwang, mishandeling en wederspannigheid. In het boek zijn van alle genoemde misdrijven voorbeelden van de pv's van bevindingen opgenomen. Verder de voorbeeld pv's van zaken waarvan men een volledig pv opmaakt. Extra toegevoegd is art. 26 WED, omdat die in de reeks past. 
Zie hiernaast het inkijkexemplaar voor alle onderwerpen.

 

Download
Handboek PV nr. 3
Handboek nr. 3 Inkijkexemplaar 2023.pdf
Adobe Acrobat document 100.9 KB


Handboek Omgevingswet boa (algemeen)

Het Handboek Omgevingswet behandelt voor de boa domein I en II de onderwerpen die voor deze domeinen van belang zijn. De onderwerpen zijn gekozen met het oog op de strafrechtelijke aanpak. Op de site www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl en www.Iplo.nl staat enorm veel informatie. Maar daar zit in feite niets bij over de strafrechtelijke aanpak.
Dit handboek biedt de boa inzicht over de inhoud, waar bepaalde feiten staan en hoe je die vindt.
Bekijk daartoe het inkijkexemplaar voor alle onderwerpen. 

Download
Handboek Omgevingswet (algemeen)
Handboek Omgevingswet boa, juli 2023 ink
Adobe Acrobat document 1.0 MB


Handboek PV en Omgevingswet

Het Handboek PV en Omgevingswet is een aanvulling op het hiervoor genoemde handboek. (algemeen) Behalve uitleg bevat het boek ook een aantal uitgewerkte processen-verbaal. Deze zijn opgenomen in een eenvoudig procesdossier. Bij de meeste delicten uit de Omgevingswet is namelijk het maken van een procesdossier (of onderzoeksdossier) een verplichting. 
Bekijk voor de onderwerpen het inkijkexemplaar hiernaast.

Download
Handboek Proces-Verbaal en Omgevingswet
Handboek PV en Ow april. 2023 Inkijkexem
Adobe Acrobat document 80.3 KBLHSO

In oktober 2022 is de nieuwe Handhavingsstrategie omgevingsrecht van toepassing verklaard. 
Deze vervangt de (oude) LHS. 
Neem ook kennis van blz. 18. Die verplicht elke handhaver om vast te leggen hoe hij tot een bepaalde conclusie kwam in de interventiematrix.

De LHSO kunt u hiernaast inzien en downloaden.

Download
LHSO
LHSO 2022.pdf
Adobe Acrobat document 980.0 KB