Omgevingswet per 1-7-2023

 

Op dit moment is beschikbaar:
- Cursus Omgevingswet boa domein I
- Handboek PV en Omgevingswet

 

Minister De Jonge heeft in zijn brief van 14-10- 2022 aan de Eerste Kamer voorgesteld om de Omgevingswet per 1 juli 2023 in werking te laten gaan. De vraag is wel of de kamer hiermee akkoord gaat.

 

Het gemeentelijk omgevingsplan is in geen enkele gemeente gepubliceerd. Dit is ook pas toegestaan als de wet van kracht wordt. Dit betekent dat in de genoemde lesboeken nog stof wordt toegevoegd over de concrete artikelen in het omgevingsplan. 

 

Voor inlichtingen kunt u een mail sturen via 'Contact'