Feitenboekje 2022 vanaf 1 maart

De volgende feitenboekjes 2022 zijn gepubliceerd:
- Lijst van feiten betreffende misdrijven, overtredingen en Muldergedragingen;
- Feitenboekje parkeren en overlast; (uitsluitend voor aangewezen boa's, zie blz. 1)
- Tekstenbundel voor misdrijven, overtredingen en Muldergedragingen. 
- Erratum Feitenboekjes bsbm 2022. (Bsbm feiten eerder genoemd als publicatie in Staatscourant)

 

Het Feitenboekje parkeren en overlast staat hier als pdf. 

Download
Feitenboekje 2022 Parkeren en overlast.(
Adobe Acrobat document 284.9 KB

Nieuwe Bestuurlijke strafbeschikking milieu en keurf

Op 11 febr. 2022 is in de Staatscourant de nieuwe Bestuurlijke strafbeschikking milieu- en keurfeiten (Bsbm) gepubliceerd.
De inwerkingtreding is gesteld op 1 maart 2022.  De oude versie loopt tot die datum door.

Voor het 'gewone' Feitenboekje 2021, die ook tot 1 maart loopt, is nog geen nieuwe versie gepubliceerd.

De Bsbm vindt u hieronder als pdf. Let op: pagina 1 is dwarsgeplaatst. De rest niet. 

Download
Bsbm maart 2022.pdf
Adobe Acrobat document 2.8 MB

Boetetarieven vanaf 1 maart 2022

Op 25 jan. 2022 is in het Staatsblad de jaarlijkse indexering gepubliceerd van de boetetarieven. Betreft wijziging van de WAHV en de bijlagen bij het Besluit OM afdoening. 
De publicatie treft u hieronder als pdf aan. 
Let op: de teksten zijn niet aangepast op de invoering van de Omgevingswet. Die zal volgens de laatste aankondiging van de minister op 1 juli 2022 in werking treden. Als dit inderdaad gebeurt, zullen veel teksten, feitnummers en boetes aangepast moeten worden. Als de Omgevingswet op de genoemde datum in werking treedt, wordt dat uiterlijk op 1 april a.s. gepubliceerd in het Staatsblad. Oplettendheid is geboden. 

Download
Boetetarieven 2022.pdf
Adobe Acrobat document 893.1 KB