Informatie voor de boa

                                                            Brink Boa Services 

Blijf op de hoogte !


Met regelmaat veranderen wetten, amvb's etc.


wees alert op alle veranderingen

Niet iedereen is in de gelegenheid om elke werkdag het Staatsblad,

de Staatscourant, het Gemeenteblad en de andere publicaties te bekijken.


Deze site zal publicaties die voor de boa van belang zijn zoveel mogelijk publiceren onder 'Documenten'. 

 

Alle aanpassingen op de site vergen wel enige tijd. 

 

 

 

Publicatie 2016-475 en 2016-476 staatsblad dd 8-12-2016