Informatie voor de boa

                                                            Brink Boa Services 

Blijf op de hoogte !


Met regelmaat veranderen wetten, amvb's etc.


Wees alert op alle veranderingen

Niet iedereen is in de gelegenheid om elke werkdag het Staatsblad,

de Staatscourant, het Gemeenteblad, Provincieblad en de andere publicaties te bekijken.


Op deze site treft u onder 'Actueel' bepaalde onderwerpen die voor de boa van belang zijn. 

De boa domein I zal echter de veranderingen in de eigen gemeentelijke verordeningen zelf in het oog moeten houden. De veranderingen in bijvoorbeeld de APV's zijn talrijk. Het is niet doenlijk om die veranderingen per gemeente te publiceren.
Bovendien zal in 2023 een grote veranderingen aan de orde zijn als de Omgevingswet per 1 juli a.s. in werking treedt. Of dat daadwerkelijk gebeurt zal de Eerste kamer in januari bepalen. 

 

Hoe kom je aan informatie

De boa werkt in een voortdurend veranderende wereld. Opvattingen, meningen, beleid en regelgeving veranderen mee met de veranderende wereld om ons heen. 
Brink Boa Services publiceert de relevante veranderingen voor de boa in de dagelijkse praktijk. En dat allemaal om de boa een goed en rechtvaardig product te kunnen laten leveren. 
In de kolom 'Actueel' leest u meer over recente veranderingen.