Informatie voor de boa

                                                            Brink Boa Services 

Blijf op de hoogte !


Met regelmaat veranderen wetten, amvb's etc.


wees alert op alle veranderingen

Niet iedereen is in de gelegenheid om elke werkdag het Staatsblad,

de Staatscourant, het Gemeenteblad en de andere publicaties te bekijken.


Deze site zal publicaties die voor de boa van belang zijn zoveel mogelijk publiceren onder 'Documenten'. 

 

Per 1 maart 2017 ingrijpende veranderingen in het WvSv. 

 

Waarschijnlijk zal per 1 januari 2018 het Besluit beperking rechtsbijstand bij overtredingen van kracht worden. Dit besluit is gebaseerd op art. 28ab WvSv. Betekent veel voor de boa.